Chính sách bảo mật, quyền riêng tư và điều khoản sử dụng thông tin

MAI ANH cam kết cung cấp đến khách hàng những sản phẩm, dịch vụ uy tín và đáng tin cậy. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân, tổ chức của Quý khách hàng. Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây: 

Thu thập thông tin

 • Công ty tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ Quý khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.
 • Thông tin công ty thu thập về Quý khách hàng, dựa trên mối quan hệ với chính với Khách hàng, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty, các thông tin về sở thích, nhân khẩu và những mối quan tâm của khách hàng. 
 • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
 • Đối với khách hàng trực tuyến, công ty có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang của công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang website và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho  khách hàng.

Sử dụng thông tin

 • Công ty chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của Quý khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà Quý khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các doanh nghiệp, các đại lý, người đại diện hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của công ty. Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin của Quý khách hàng có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhân viên của MAI ANH ở các khu vực pháp lý khác với nơi thu thập thông tin và buộc phải tuân theo pháp luật tại khu vực đó. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Công ty với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.
 • Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của Quý khách hàng trong nội bộ công ty nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Quý khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.
 • Công ty có thể sẽ cần phân tích thông tin Quý khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của Quý khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.
 • Công ty sẽ giữ thông tin của Quý khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.
 • Công ty tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông của Quý khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

Phương thức bảo vệ

 • Công ty sẽ bảo vệ thông tin của Quý khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.
 • Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

Cam kết Bảo mật

 • Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.
 • Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho Quý khách hàng.
 • Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của Quý khách hàng, công ty sẽ cung cấp cho Quý khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của mình và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Quý khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.

Xóa dữ liệu người dùng

 • Quý khách hàng có thể quản lý nội dung và thông tin mình khi Quý khách hàng sử dụng các nền tảng và hệ thống của MAI ANH.
 • Chúng tôi lưu trữ dữ liệu trong thời gian cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn và những người khác, bao gồm những dữ liệu được mô tả ở trên. Thông tin liên quan đến tài khoản của Quý khách hàng sẽ được giữ lại đến khi tài khoản của Quý khách bị xóa, trừ khi chúng tôi không cần dữ liệu đó để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nữa.
 • Quý khách hàng có thể xóa tài khoản và thông tin của mình bất kỳ lúc nào. Khi Quý khách xóa tài khoản, chúng tôi sẽ xóa các thông tin mà Quý khách đã cung cấp và lịch sử tương tác với MAI ANH.

Xóa dữ liệu Cookie

Nếu Quý khách hàng muốn, Quý khách hàng có thể đặt lại trình duyệt, bằng việc sử dụng các lựa chọn được phép, từ chối cài đặt tự động Cookies hoặc xóa tất cả các Cookies đã được cài đặt khỏi máy tính hoặc thiết bị di động của mình.

Quy trình sẽ khác nhau do sử dụng trình duyệt khác nhau. Các trang hỗ trợ cho các trình duyệt có thể vào theo các đường link sau:

 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/topic/2373959?hl=en&ref_topic=2373957 
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Apple Safari: https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Cảnh báo: việc vô hiệu hóa và/hoặc xóa các Cookie kỹ thuật có thể ảnh hưởng tới việc sử dụng trang Web.

Quyền sở hữu trí tuệ 

 • Tất cả nội dung trên trang website hoặc cung cấp thông qua trang website của chúng tôi, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh, link tải kỹ thuật số, danh hiệu chiến dịch và tổng hợp dữ liệu là tài sản của MAI ANH hoặc các nhà cung cấp nội dung của MAI ANH và được bảo vệ bởi luật bản quyền và điều ước quốc tế. Tất cả các quyền đó được bảo vệ bởi MAI ANH và người cấp phép cho MAI ANH các bản quyền đó. Đối tác, Quý khách có thể lưu trữ, in ấn và hiển thị các nội dung được cung cấp chỉ cho mục đích cá nhân của riêng mình. Quý đối tác, Quý khách hàng không được phép xuất bản, thao tác, phân phối hoặc tái sản xuất, ở bất kỳ định dạng, bất kỳ nội dung hoặc bản sao của nội dung được chúng tôi cung cấp cho Quý Đối tác, Quý khách hàng hoặc xuất hiện trên trang website và đồng thời Quý đối tác, Quý khách hàng không được sử dụng bất kỳ nội dung đó trong mối liên hệ với bất kỳ hình thức kinh doanh hoặc doanh nghiệp thương mại nào, nếu không có sự cho phép của MAI ANH.
 • Ngoài ra, các bản đồ họa, logo, tiêu đề trang, biểu tượng, kịch bản, và tên dịch vụ bao gồm được thể hiện trên trang website hoặc cung cấp thông qua trang website là các thương hiệu của MAI ANH tại Việt Nam và các nước khác. Thương hiệu của MAI ANH không được phép sử dụng với mục đích liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ không được cung cấp bởi Công ty, trong bất cứ phương thức nào có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng, hoặc trong bất cứ phương thức nào làm mất uy tín hoặc mất tín nhiệm của MAI ANH. Tất cả các nhãn hiệu khác không thuộc sở hữu của MAI ANH xuất hiện trên các trang website là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.
 • Tình trạng của chúng tôi (và của bất kỳ đóng góp được xác định) như các tác giả của nội dung trên trang website của chúng tôi luôn luôn phải được thừa nhận.
 • Quý đối tác, Quý khách hàng không được phép sử dụng bất kỳ phần nào nội dung của trang website cho các mục đích thương mại mà không xin phép chúng tôi hay những người đã cấp phép cho chúng tôi. Trong trường hợp MAI ANH biết về bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào, MAI ANH sẽ không ngăn chặn bất kỳ hành động pháp lý liên quan.
 • Nếu Quý đối tác, Quý khách hàng in, sao chép hoặc tải về bất kỳ phần nào của trang website của chúng tôi mà điều đó vi phạm một hoặc nhiều điều khoản trong bản Điều khoản và Điều kiện này, quyền sử dụng trang website của Quý đối tác, Quý khách sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức và Quý đối tác, Quý khách phải, tùy theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc tiêu hủy bất kỳ bản sao của các tài liệu mà Quý đối tác, Quý khách đã thực hiện. Quý đối tác, Quý khách không được chỉnh sửa, dịch thuật, đảo ngược, biên dịch ngược, tháo rời hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu đi kèm được cung cấp bởi MAI ANH hoặc người cấp phép cho MAI ANH.

Nghiêm cấm

 • Quý Đối tác, Quý khách hàng không được sử dụng sai mục đích của trang website. Chúng tôi không đồng ý hoặc khuyến khích phạm tội hình sự, chuyển giao hoặc phát tán virus bao gồm nhưng không giới hạn các loại trojan, worm, logicbomb hoặc đăng tải những tài liệu khác lên trang website mà có thể gây nguy hiểm đến hệ thống kỹ thuật; hoặc xâm phạm thông tin mật hoặc bất kỳ phương thức nào mang tính xúc phạm tiêu chuẩn cộng đồng, chính trị – xã hội hoặc khiêu dâm; hoặc tìm cách xâm nhập vào trong bất kỳ các Dịch vụ; làm hư cơ sở dữ liệu; làm ảnh hưởng đến bất kỳ người dùng nào; xâm phạm quyền lợi chính đáng của bất kỳ cá nhân nào; gửi đi bất kỳ đoạn phim hoặc tài liệu quảng cáo nào; hoặc có ý định làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của bất kỳ thiết bị máy tính được truy cập thông qua trang website. Bất kỳ vi phạm nào đến điều khoản này đều được coi là phạm tội hình sự căn cứ Bộ Luật hình sự 1999 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Điều 224, 225 và 226 của Bộ Luật hình sự 1999). Trong trường hợp xảy ra hành vi vi phạm, MAI ANH sẽ báo cáo hành vi vi phạm đó đến những cơ quan thực thi pháp luật liên quan và tiến hành những biện pháp pháp lý thích hợp.

Thay đổi đối với chính sách bảo mật này

 • Chúng tôi có quyền xem xét lại và sửa đổi Chính Sách Bảo Mật & Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin này theo toàn quyền quyết định của chúng tôi vào từng thời điểm để bảo đảm rằng Chính Sách Bảo Mật & Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin này phù hợp với sự phát triển của chúng tôi trong tương lai và/hoặc các thay đổi về các yêu cầu pháp lý hoặc quản lý.
 • Nếu chúng tôi quyết định sửa đổi Chính Sách Bảo Mật & Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin này, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý đối tác, Quý khách hàng về bất kỳ sửa đổi nào. Như vậy bằng thông báo chung được công bố trên trang website, hoặc gửi vào địa chỉ email của Quý đối tác, Quý khách hàng. Quý Đối tác, Quý khách hàng đồng ý rằng mình có trách nhiệm thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật, Quyền riêng tư & Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin này để biết thông tin mới nhất về trình tự xử lý dữ liệu và bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, và việc Quý đối tác, Quý khách hàng tiếp tục sử dụng trang website, việc liên lạc với chúng tôi, hoặc việc truy cập và sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật, Quyền riêng tư & Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin này sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các nội dung sửa đổi đó.

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Nhận thông tin sớm nhất về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và các dịch vụ mới từ MAI ANH.
*Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin Quý khách và không gửi thư rác.

0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tiếp tục mua hàng