NZXT

Custom Gaming Pc

Xây dựng cấu hình Pc với trọn bộ sản phẩm NZXT

VỎ MÁY TÍNH NZXT

5.150.000Đ

5.150.000Đ

3.350.000đ

4.590.000Đ

2.890.000đ

3.090.000Đ

3.350.000đ

2.890.000đ

4.590.000Đ

1.990.000đ

3.090.000Đ

1.990.000đ

TẢN NHIỆT AIO NZXT

Kraken Elite 360 RGB White

7.900.000đ

Kraken Elite 360 RGB Black

7.900.000đ

Kraken Elite 360 Black

7.300.000đ

NGUỒN MÁY TÍNH NZXT

NZXT C1200 GOLD 1200W ATX3.0 PCIE5 80+ MODULAR

4.950.000Đ

3.300.000Đ

2.890.000Đ

FAN CASE MÁY TÍNH NZXT

PC BUILD CÙNG NZXT

GEAR - PHỤ KIỆN NZXT